# روش_باز_گرداندن_فایل_و_پوشه__مخفی_شده_توسط_ویروس