رساله توضیح المسائل 14 مرجع تقلید-اندروید

این نرم افزار شامل رساله 14 مرجع تقلید زیر و زندگی نامه شان می باشد.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Android_robot.svg/100px-Android_robot.svg.png

رساله مراجع بزرگوار:

۱- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ محمد تقی بهجت (ره )
۲- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ میرزاجواد آقا تبریزی (ره )
۳- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سید روح الله موسوی خمینی (ره)
۴- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سید صادق حسینی شیرازی
۵- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سیّد على حسینى خامنه‌اى
۶- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سید علی حسینی سیستانی
۷- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سید محمود حسینی شاهرودی
۸- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ سید محمد صادق روحانی
۹- رساله ‌آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ شیخ علی صافی گلپایگانی
۱۰- رساله ‌آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ شیخ حسین مظاهری
۱۱- رساله ‌آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ شیخ حسین نوری همدانی
۱۲- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ شیخ وحید خراسانی
۱۳- رساله ‌آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ ناصرمکارم شیرازی
۱۴- رساله آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ عبد الکریم موسوی اردبیلی

دریافت

در صورت خرابی لینک بالا از لینک کمکی استفاده کنید.

لینک کمکی

سازنده: قائمیه

لینک کمکی از راسخون

aghigh.ir

/ 0 نظر / 65 بازدید