کلیپ تصویری و آهنگ سامی یوسف در مورد حجاب

متن ترانه
What goes through your mind 
در ذهن تو چه می گذرد؟ 
As you sit there looking at me 
وقتی آنجا نشسته‌ای و به من می‌نگری 
Well I can tell from your looks 
من از نگاهت می‌توانم بخوانم 
That you think I’m so oppressed 
که تصور تو این است که من خیلی تحت فشار هستم! 
But I don’t need for you to liberate me 
اما من از تو نمی‌خواهم تا مرا آزاد کنی 
My head is not bare 
سر من برهنه نیست 
And you can’t see my covered hair 
و تو نمی‌توانی موهای پوشیده مرا ببینی 
So you sit there and you stare 
برای همین تو آنجا می‌نشینی و خیره نگاهم می‌کنی 
And you judge me with your glare 
و درباره من به روشنی قضاوت می‌کنی! 
You’re sure I’m in despair 
تو مطئنی که من مأیوسم! 
But are you not aware 
اما آیا تو آگاه نیستی؟ 
Under this scarf that I wear 
در پس این روسری که پوشیده‌ام 
I have feelings, and I do care 
من احساساتی دارم و مواظب‌ام 
So don’t you see 
پس آیا تو نمی‌بینی؟ 
That I’m truly free 
که من به راستی آزادم 
This piece of scarf on me 
این تکه روسری بر سرم را 
I wear so proudly 
با غرور می‌پوشم 
To preserve my dignity... 
تا از شأن خودم محافظت کنم 
My modesty 
عفت ام 
My integrity 
کمالاتم 
So don’t judge me 
پس قضاوت نکن 
Open your eyes and see 
چشمانت را باز کن و ببین 
“Why can’t you just accept me?” she says 
چرا نمی‌توانی فقط خود من را بپذیری؟ 
“Why can’t I just be me?” she says 
چرا من نمی‌توانم فقط خودم باشم؟ 
Time and time again 
بارها و بارها 
You speak of democracy 
تو از دموکراسی صحبت می‌کنی 
Yet you rob me of my liberty 
اما تو آزادی مرا می‌دزدی! 
All I want is equality 
همه آنچه من می‌خواهم برابری است 
Why can’t you just let me be free 
چرا نمی‌توانی فقط به من اجازه دهی که آزاد باشم؟ 
For you I sing this song 
من این سرود را برای تو سرودم 
My sister, may you always be strong 
خواهرم! همیشه محکم باش! 
From you I’ve learnt so much 
من از تو درسهای بسیاری آموخته‌ام 
How you suffer so much 
چه رنجهای بسیاری که دیدی 
Yet you forgive those who laugh at you 
بیا و آن کسانی را که به تو خندیدند را ببخش! 
You walk with no fear 
تو بدون هراس قدم می‌زنی 
Through the insults you hear 
از میان ناسزاهایی که می‌شنوی! 
Your wish so sincere 
مخلصانه آرزو کن 
That they’d understand you 
تا آنها تو را بفهمند 
But before you walk away 
اما قبل از آن که بروی 
This time you turn and say: 
این بار برگرد و بگو! 
But don’t you see 
آیا نمی‌توانی ببینی 
That I’m truly free 
که من به راستی آزادم 
This piece of scarf on me 
این تکه روسری بر سرم را 
I wear so proudly 
با غرور می‌پوشم 
To preserve my dignity... 
تا از شأن خودم محافظت کنم 
My modesty 
عفت ام 
My integrity 
کمالاتم 
So let me be 
پس به من اجازه بده 
She says with a smile 
او با خنده‌ای می‌گوید 
I’m the one who’s free 
آن کسی باشم که آزاد است

/ 2 نظر / 92 بازدید
امین

سلام وبلاگ جالبی دارید. ممنون میشم به ما هم سری بزنید.

زهراء

سلام آبجییی سامی عالی میخونه من که عاشق آلبوماشم نظیر نداره[راک]