بازگشت

من بازگشتم ، بازگشتم به سمت تو شاید هم نه، خودم راکه گم کرده بودم پیدا کردم

 سرم را که چرخانده بودم برگرداندم به سمت تو به سمت راه مستقیم

راهی که هیچ شعبه ی دیگری ندارد راهی که اگر از آن درآمدی همه راهها بیراهه است.

خدایا سلام میکنم به تو که همیشه اینجا بودی ومن تنها نفسم را می دیدم. 

سلامم میکردی چقدر با معرفت اما اکراه قلب مرا در پاسخ میدیدی اما برایم خدایی می کردی و از آنچه که خوب بود برایم دریغ نمی کردی

نگاهت نمیکردم اما تو نگاهت را از من برنمی داشتی

گهگاهی وقتی که مشکلات به من هجوم می آوردند آرام زیر لب نامت را نجوا میکردم و تو بی درنگ می آمدی

خدایا تورا میخواهم بی تو بودن بودن،بی همه چیز بودن است.

آنکه تو را ندارد اگر عالمی داشته باشد هیچ ندارد و آن  که تو را دارد همه چیز دارد.

هو الاول والاخر والظاهر والباطن

/ 1 نظر / 36 بازدید
محسن

خداجان غیرتوهیچ کسی راندارم به خودت قسم خیلی نوکرتم خیییییییییلی فداتم