سوزنتون رو حجاب گیر کرده؟

چشم چرانی

زیبایی که عریان کرده ام چشمهایت را آزار میدهد؟

پریشانی زلفم دل و فکرت را پریشان میکند؟

و تو دائم از لزوم حفظ حجاب من سخن میرانی حجاب زن مایه آرامش اوست و ....

درست میگویی و صد البته حرفت بی ربط نیس اما بدان

وقتی همجنسان تو تشنه باشند حجاب و بیحجاب ندارد می درند با نگاهشان با حجاب را اما خب کمتر

تویی که بی حجابی مرا چوبی کرده بر سرم برای اعمال قدرت همیشگیت نمیدانی خدا اول به تو میگوید چشمهایت را فرو ببند؟

آنقدر که از حجاب گفتی از چشم چرانی هم جنسان خودت گفتی؟

حجاب خوب است حجاب عالی است بلی اما وظیفه تو بیشتر از گوشزد به من گوشزد به همجنسان خودت است .

اگر ده بار از حجاب سخن راندی و هیچ از چشم چرانی نگفتی رسم مروت را به جا نیاورده ای!!

مرد سرزمین من خدا هم که خداس این دو را کنار هم میگذارد و هر یکی بی آن یکی ناقص است.

تو نیز میدانی عفاف است که در جامعه کم شده است و نمود آن را در بی حجاب ظاهر و بی حجابی چشم ها میبینی

این بار اگر از حجاب سخن راندی تلنگری هم به همجنسان خودت بزن اگر مسلمانی!

/ 0 نظر / 35 بازدید