نرم افزار توضیح المسائل آیة الله مکارم شیرازی مخصوص اندروید

نرم افزار توضیح المسائل آیة الله مکارم شیرازی مخصوص اندروید نسخه  1.1
فهرست تفصیلی،قابلیت تغییر نوع و اندازه ی قلم و ارسال متن بصورت پیامک ،بهینه ،جستجوی دقیق و...http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Android_robot.svg/100px-Android_robot.svg.png

 

http://makarem.ir/upload/Admin/Software/Images/resale-android-fa.jpg

دریافت فایل

منبع:http://makarem.ir

/ 0 نظر / 27 بازدید