لوگو رحیم پور ازغدی

WebYar






ايـــــن آخريـــــا
لینک رفقا
پلاک 110 {بازدید}
کانال ترک گناه و خودسازی در تلگراماینستاگرام خودسازی

 

براي جستجو در كل مطالب اين وبلاگ مي توايند در قسمت امكانات وبلاگ كلمه مورد نظر را تايپ كرده و جستجو را بزنيد  و اگر به دنبال كلمه ي مورد نظر در همين صفحه هستيد با زدن كليد تركيبي ctrl+f كلمه مورد نظر را تايپ كرده و كليد اينتر را بزنيد.

(نكته:تا جايي كه مي‌توانيد عبارات كوتاه براي جستجو استفاده كنيد)

 کتاب صوتی تصویری قدر شناسی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری مرد بی گناه - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری توبه بشر - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری مسجد بهلول - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ظروف قدیمی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری شکایت شتر - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری توانگر و حکیم - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری راز قضا - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری دزد و خانه شاعر - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری صفای باطن - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری یتیم گرسنه - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 دانلود رایگان کتاب امام مهدی (عج) - (نویسنده: رسول رضوی)
 دانلود رایگان کتاب مناظرات تاریخی امام رضا (ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر - (نویسنده: آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى)
 دانلود رایگان کتاب راز رنگین کمان - (نویسنده: سید محمد ارفعی)
 دانلود رایگان کتاب غدیر - (نویسنده: مھندس پویا غیابی)
 مرجع سوالات تستی درس معارف آزمون های استخدامی بهمراه پاسخنامه - (نویسنده: حسین نساروند)
 دانلود رایگان کتاب درباره آیه تطهیر (سپیده دم 20) - (نویسنده: ناصر مدنی)
 دانلود رایگان کتاب حقیقت تقیه (سپیده دم 19) - (نویسنده: عبدالرحیم پارسا)
 دانلود رایگان کتاب تبرک (سپیده دم 18) - (نویسنده: محمد رضا اسلامی)
 دانلود رایگان کتاب کدام شرک است؟ (سپیده دم 17) - (نویسنده: عبدالرحیم پارسا)
 دانلود رایگان کتاب لعن و سلام (سپیده دم 16) - (نویسنده: صالح حائری)
 دانلود رایگان کتاب گنبدهای سپید بقیع (سپیده دم 15) - (نویسنده: محمد الیاسی)
 دانلود رایگان کتاب گزارش های پس از غدیر (سپیده دم 14) - (نویسنده: محمد الیاسی)
 دانلود رایگان کتاب عشره مبشره (سپیده دم 13) - (نویسنده: صالح حائری)
 دانلود رایگان کتاب عدالت صحابه (سپیده دم 12) - (نویسنده: صالح حائری)
 دانلود رایگان کتاب صورت مساله (سپیده دم 11) - (نویسنده: محمد الیاسی)
 دانلود رایگان کتاب سه تصویر از یک تابلو وارونه (سپیده دم 10) - (نویسنده: محمد الیاسی)
 دانلود رایگان کتاب خدای ما و خدای آنها (سپیده دم 9) - (نویسنده: صالح حائری)
 دانلود رایگان کتاب حقیقت مهدویت (سپیده دم 8) - (نویسنده: صادق محمدی)
 دانلود رایگان کتاب حقیقت زیارت، گفتگویی در کویت (سپیده دم 7) - (نویسنده: صادق محمدی)
 دانلود رایگان کتاب حقیقت توسل (سپیده دم 6) - (نویسنده: صادق محمدی)
 دانلود رایگان کتاب حقیقت توحید و شرک (سپیده دم 5) - (نویسنده: صادق محمدی)
 دانلود رایگان کتاب جان پیامبر (سپیده دم 4) - (نویسنده: حسین ناصری)
 دانلود رایگان کتاب پاسخ چیست؟ (سپیده دم 3) - (نویسنده: حسین ناصری)
 دانلود رایگان کتاب پاره تن (سپیده دم 2) - (نویسنده: حسین ناصری)
 دانلود رایگان کتاب برای داوری (سپیده دم 1) - (نویسنده: احسان نظیفی)
 دانلود رایگان کتاب پرواز روح - (نویسنده: استاد سید حسن ابطحی)
 تـبیین جهان و انسان (جلد اول) - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 تجسم عمل یا تبدل نیرو به ماده - (نویسنده: محمد امین رضوی)
 کتاب صوتی تصویری اصحاب فیل - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری اصحاب کهف - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری اصحاب اخدود - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری اصحاب رس - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری اصحاب سبت - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری لقمان - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری عزیز پیامبر (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت عیسی (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری زکریا و یحیی - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت یونس - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سلیمان (ع) و ملکه صبا - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت داوود و سلیمان (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری نبرد داوود - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت داوود (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری موسی و خضر (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری موسی و قارون - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری گاو بنی اسرائیل - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سرگردانی - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری درخواست رویت پروردگار - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری نیرنگ سامری - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری مهاجرت بنی اسرائیل - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری معجزات موسی (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری نبوت موسی (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری هجرت موسی از مصر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ولادت پنهانی - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری شعیب پیامبر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ایوب پیامبر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری تاویل رویاء - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری تعبیر خواب - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری یوسف در زندان - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری آزمون بزرگ - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ماهی در چاه - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت لوط (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری بازسازی خانه کعبه - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری قربانی - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ابراهیم و اسماعیل (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری غروب کنندگان - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری بت بزرگ - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری ابراهیم حنیف (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری صالح پیامبر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری هود پیامبر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری نوح پیامبر - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حضرت ادریس (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری هابیل و قابیل - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری خلقت آدم (ع) - (نویسنده: نا مشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 نقد مبانی حکمت متعالیه - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 محی الدین در آئینه فصوص (جلد 2) - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 محی الدین در آئینه فصوص (جلد 1) - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 جامع الشتات (جلد 4) - (نویسنده: المیرزا القمی)
 جامع الشتات (جلد 3) - (نویسنده: المیرزا القمی)
 جامع الشتات (جلد 2) - (نویسنده: المیرزا القمی)
 جامع الشتات (جلد 1) - (نویسنده: المیرزا القمی)
 گـذری بر جامعه شناسی شناخت - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 حلقات (1) در احکام ماء البئر و دفاع از فتوای متقدمین - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 حلقات (4) سیر تحول وضو در میان امت - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 حلقات (3) جامعه شناسی متعه - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 حلقات (2) ویژگی های کتاب الخمس در فقه - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 انسان و چیستی زیبایی - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 دانش ایمنی در اسلام - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 آفریدگار و آفرینش - (نویسنده: مرتضی رضوی)
 لوامع من آیة النور - (نویسنده: حسین جعفری)

  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 | 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Changes of Weblog Themes By TATI :.
درباره وب

سلام خوش اومدین لطفاً اگه لینک دانلودی خراب بود در قسمت نظرات همون پست اعلام کنید تا اگه امکانش بود تصحیح بشه**
یا زهرا(س)
ـــــــــــــ
درباره من
موضوعات وب
خبرنامـه
مطلع شدن از آخرين بروزساني وب
امکانات وب



در اين وبلاگ
در كل اينترنت

˙·٠●❤جــــوان عــــاشـق❤●٠·˙




آرشيو مطالب
رمان
شیعه در منابع اهل سنت
پیامبر اکرم فرمود:خلفاء بعد از من، 12 نفر هستند و همه‌شان از قریش هستند(1).

هر كس بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلي مرده است(2)



پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله فرمود: امت من بر 73 گروه تقسیم می گردند: یك گروه آن در بهشت و 72 فرقه در دوزخ قرار خواهند گرفت.(3)


پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هنگامي كه از حجه الوداع بر مي گشت در محلّي به نام غديرخم فرود آمدند و پس از حمد و ثناي خدا فرمود: «اي مردم نزديك است من دعوت حق را لبيك گويم و من در بين شما چيزي را مي گذارم كه بعد از آن گمراه نشويد كتاب خدا و سپس ايستاد و دست علي را گرفت و فرمود: اي مردم چه كسي اولي به شما از خودتان است؟ گفتند خداوند و رسولش بهتر مي داند. فرمود آيا من اولاي به شما از خودتان نيستم؟ گفتند چرا. فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه. پس هر كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست» (4)

1-صحیح بخاری جلد 8، صفحه 127، حدیث 7223 و صحیح مسلم، جلد 6، صفحه 3، حدیث 4598
2-اين حديث به عبارات گوناگون نزديك به 18 متن از علماي شيعه و سني كه همه از نظر مفهوم نزديكند نقل شده و علماي اهل سنت آن را متواتر ذكر كرده اند و ناقلان از اهل تسنن فقط 70 مورد مي باشد كه به عنوان نمونه بعضي نقل مي شود، 1ـ مسند ابو داوود، سليمان بن داوود (طيالسي)، م 204. 2ـ نقض العثمانيه نيز از اسكافي ص 11 و 12 و به نقل ازابن ابي الحديد، ج 13، ص 242. 3ـ مسند احمد بن حنبل، م 241، ج 2، ص 83 و 154 و ص 111، از ابن عمر و ص 296 از ابوهريره.
3- سنن ابی داود ج3 ص 198, مسند احمد, ج3, صص 145؛ سنن ابن ماجه, ج2, ص 364؛ مستدرك حاكم, ج1, ص 128؛ جامع الصغیر, ج1, ص 184, در المنثور, ج2, ص 284؛ صحیح ترمذی, ج5, ص 26, كتاب الإیمان

4- المستدرک علی الصحیحین، 3:118 و تمیمی بستی، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، 15:376، بیروت، موسسه الرساله، 1414 ق، و حنبلی مقدسی، محمد بن عبد الواحد، الأحادیث المختاره 2:105 و 106، مکه مکرمه، مکتبه النهضة الحدیثه، 1410 ق

با کلیک بر روی 1+ به "مذهبي دانلود" امتياز بدهيد