لوگو رحیم پور ازغدی

WebYar


ايـــــن آخريـــــا
لینک رفقا
پلاک 110 {بازدید}
کانال ترک گناه و خودسازی در تلگراماینستاگرام خودسازی

 

براي جستجو در كل مطالب اين وبلاگ مي توايند در قسمت امكانات وبلاگ كلمه مورد نظر را تايپ كرده و جستجو را بزنيد  و اگر به دنبال كلمه ي مورد نظر در همين صفحه هستيد با زدن كليد تركيبي ctrl+f كلمه مورد نظر را تايپ كرده و كليد اينتر را بزنيد.

(نكته:تا جايي كه مي‌توانيد عبارات كوتاه براي جستجو استفاده كنيد)

 دانلود کتاب صوتی الهام از شیخ طوسی (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود کتاب صوتی اصول اخلاق اسلامی (قسمت دوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود کتاب صوتی اصول اخلاق اسلامی (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت دوازدهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت یازدهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت دهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت نهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت هشتم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت هفتم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت ششم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت پنجم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت چهارم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت سوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت دوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی اسلام و مقتضیات زمان (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی از خود بیگانگی (قسمت چهارم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی از خود بیگانگی (قسمت سوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی از خود بیگانگی (قسمت دوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی از خود بیگانگی (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت دهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت نهم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت هشتم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت هفتم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت ششم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت پنجم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت چهارم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت سوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت دوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی با عنوان فلسفه اخلاق (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی احیاء تفکر اسلامی (قسمت پنجم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی احیاء تفکر اسلامی (قسمت چهارم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی احیاء تفکر اسلامی (قسمت سوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی احیاء تفکر اسلامی (قسمت دوم) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب صوتی احیاء تفکر اسلامی (قسمت اول) - (نویسنده: استاد شهید مرتضی مطهری - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب تمهیدات - (نویسنده: عین القضات همدانی)
 دانلود رایگان کتاب مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد - (نویسنده: شیخ نجم‌الدین رازی)
 تهیلیم؛ مزامیر حضرت داود علیه السلام - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: ادیان دیگر)
 مشکلات جنسى جوانان - (نویسنده: ناصر مکارم شیرازى)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت دعا برای عموم و عدم بخل ورزی در سر سفره الهی - احترام به خانواده و انسانها - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت شهادت امام حسین (ع) و یارانش - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع ترازوی عدل الهی - عهدنامه جمهوری بن درید - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت نظام هستی - عمل همراه شناخت - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت شهید و اسلام - الگوی مسلمانان - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت صنع نظام هستی و موجودات - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع تعلیم و تربیت - عظمت نظام هستی - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت پیامبر اعظم (ص) و دین اسلام - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع چگونگی ارشاد - عظمت نظام هستی - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع عظمت قرآن مجید - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان سخنرانی آیه الله حسن حسنزاده آملی با موضوع حقیقت انسان - تشیع اجنه - (نویسنده: آیه الله حسن حسنزاده آملی - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 الاصنام (بت های عرب) - (نویسنده: هشام بن محمد الکلبی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت دهم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت نهم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت هشتم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت هفتم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت ششم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت پنجم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت چهارم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت سوم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت دوم - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 در روایات و منابع اهل سنت (سخنرانی در مشهد جوار حرم امام رضا علیه السلام) - قسمت اول - (نویسنده: علامه عبدالحسین امینی (ره) - زیر شاخه: کتابهای صوتی)
 دانلود رایگان کتاب زندگی پس از مرگ - (نویسنده: مهدی گندم زاده - محمد امین عزیز مقدم)
 کتاب صوتی تصویری خسرو و ماهی فروش - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری توانگر و عالم - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری آوای خوش - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سوگند مرگبار - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری نوشته کد خدا - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری طبیعت یا تربیت - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری تفرقه - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری کودک زیرک - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری داوری بهلول - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری توحید نوجوان - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری پند دیوانه - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری امیر نصر و پاسخ استاد - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری آوای رسواگر - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری پیمان شکنی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری فرومایه - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری خانه وزیر - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری فال بد - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری دور اندیش - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری پنج حکمت - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری آب گل آلود - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری آتش - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حکایت سنگتراش - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری حکمت لقمان - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سگ هواشناس - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری پارسایی شیخ انصاری - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری فطرت پاک - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری رفاقت - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سبکبار - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری لحظه جدایی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری کهنسالان - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری لذت گذشت - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری شکیبایی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری راز بندگی - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری بگو ان شاءالله - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری گواهان - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری مهر پدری - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری فریب شیطان - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری منزلت علم - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)
 کتاب صوتی تصویری سقراط حکیم - (نویسنده: نامشخص - زیر شاخه: صوتی تصویری)

  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 | 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Changes of Weblog Themes By TATI :.
درباره وب

سلام خوش اومدین لطفاً اگه لینک دانلودی خراب بود در قسمت نظرات همون پست اعلام کنید تا اگه امکانش بود تصحیح بشه**
یا زهرا(س)
ـــــــــــــ
درباره من
موضوعات وب
خبرنامـه
مطلع شدن از آخرين بروزساني وب
امکانات وبدر اين وبلاگ
در كل اينترنت

˙·٠●❤جــــوان عــــاشـق❤●٠·˙
آرشيو مطالب
رمان
شیعه در منابع اهل سنت
پیامبر اکرم فرمود:خلفاء بعد از من، 12 نفر هستند و همه‌شان از قریش هستند(1).

هر كس بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جاهلي مرده است(2)پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله فرمود: امت من بر 73 گروه تقسیم می گردند: یك گروه آن در بهشت و 72 فرقه در دوزخ قرار خواهند گرفت.(3)


پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ هنگامي كه از حجه الوداع بر مي گشت در محلّي به نام غديرخم فرود آمدند و پس از حمد و ثناي خدا فرمود: «اي مردم نزديك است من دعوت حق را لبيك گويم و من در بين شما چيزي را مي گذارم كه بعد از آن گمراه نشويد كتاب خدا و سپس ايستاد و دست علي را گرفت و فرمود: اي مردم چه كسي اولي به شما از خودتان است؟ گفتند خداوند و رسولش بهتر مي داند. فرمود آيا من اولاي به شما از خودتان نيستم؟ گفتند چرا. فرمود: «من كنت مولاه فعلي مولاه. پس هر كه من مولاي او هستم علي مولاي اوست» (4)

1-صحیح بخاری جلد 8، صفحه 127، حدیث 7223 و صحیح مسلم، جلد 6، صفحه 3، حدیث 4598
2-اين حديث به عبارات گوناگون نزديك به 18 متن از علماي شيعه و سني كه همه از نظر مفهوم نزديكند نقل شده و علماي اهل سنت آن را متواتر ذكر كرده اند و ناقلان از اهل تسنن فقط 70 مورد مي باشد كه به عنوان نمونه بعضي نقل مي شود، 1ـ مسند ابو داوود، سليمان بن داوود (طيالسي)، م 204. 2ـ نقض العثمانيه نيز از اسكافي ص 11 و 12 و به نقل ازابن ابي الحديد، ج 13، ص 242. 3ـ مسند احمد بن حنبل، م 241، ج 2، ص 83 و 154 و ص 111، از ابن عمر و ص 296 از ابوهريره.
3- سنن ابی داود ج3 ص 198, مسند احمد, ج3, صص 145؛ سنن ابن ماجه, ج2, ص 364؛ مستدرك حاكم, ج1, ص 128؛ جامع الصغیر, ج1, ص 184, در المنثور, ج2, ص 284؛ صحیح ترمذی, ج5, ص 26, كتاب الإیمان

4- المستدرک علی الصحیحین، 3:118 و تمیمی بستی، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان، 15:376، بیروت، موسسه الرساله، 1414 ق، و حنبلی مقدسی، محمد بن عبد الواحد، الأحادیث المختاره 2:105 و 106، مکه مکرمه، مکتبه النهضة الحدیثه، 1410 ق

با کلیک بر روی 1+ به "مذهبي دانلود" امتياز بدهيد